Składki czesnego w Akademii

Składki czesnego w Akademii

Opłaty czesnego w Akademii rozliczane są według następujących zasad:

  • Dla zawodników z grupy SKRZAT 2015/2016/2017 – opłata 80 zł. za miesiąc.
  • Dla zawodników z grup ŻAK i ORLIK 2011/2012/2013/2014– 120 zł. za miesiąc.
  • Dla zawodników z grup MŁODZIK, TRAMPKARZ, JUNIOR, STAL III MIELEC, STAL II MIELEC 2010 i starsi – 140 zł za miesiąc.

Wysokość opłaty miesięcznej nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.

W przypadku jeżeli w Akademii uczestniczy rodzeństwo, opłata dotyczy tylko jednego zawodnika.

Zawodniczki trenujące w grupach dziewczęcych nie ponoszą opłat za treningi.

Opłaty będą regulowane przelewem do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe klubu

PKO BP – 15 1020 4913 0000 9602 0164 3170

tytułem: „Nazwisko zawodnika – GRUPA SZKOLENIOWA – czesne za miesiąc ………………..”.

Comments are closed.