Program Szkolenia

Zgłoszenie do klubu

Zgoda rodzica na udział w zajęciach

Deklaracja Gry Amatora

Oświadczenie Zawodnika Wolnego

Umowa Akademia 2021

Wzór oświadczenia rodzica

Zawodnik Naborowy PZPN