WZNOWIENIE TRENINGÓW W AKADEMII W OBLICZU ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM – ZASADY POSTĘPOWANIA

Ogłoszony przez Prezesa Rady Ministrów kolejny etap znoszenia ograniczeń w funkcjonowaniu między innymi aktywności sportowej umożliwia od 4 maja br. wznowienie zajęć ruchowych na otwartych obiektach sportowych. Tym samym pragniemy poinformować o podjętych przygotowaniach w Akademii w zakresie dostosowania zajęć piłkarskich do wymogów stawianych w czasie pandemii.

Zajęcia odbywać będą się w grupach do sześciu zawodników. Każdy zawodnik przyjeżdża na trening indywidualnie i pojawia się bezpośrednio na boisku zachowując procedury dystansu i higieny (2 metry i maseczka). Następnie każdy zawodnik posiada ze sobą wodę lub inny napój, który jest do jego wyłącznej dyspozycji.

Zawodnicy biorą udział w zajęciach pod nadzorem trenera. Trening może odbywać się bez maseczek. Po zakończonych zajęciach zawodnicy niezwłocznie opuszczają obiekt i udają się wraz z opiekunem do miejsca zamieszkania.

Stąd prośba do opiekunów aby zachowali wszystkie niezbędne zasady izolacji i dystansu w czasie treningu podczas oczekiwania na podopiecznego i nie gromadzili się w grupy z innymi rodzicami.

Ponadto wprowadzamy do realizacji przez rodziców i opiekunów pisemną deklarację – oświadczenie związane z uczestnictwem dziecka w treningu.

Plik do pobrania poniżej. Jeżeli nie ma możliwości przesłania podpisanego skanu dopuszczamy wersję wypełnioną elektronicznie.

Prosimy o jego wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail poszczególnych trenerów (adresy będą w dyspozycji rodziców otrzymane od trenerów), co jest wymogiem niezbędnym dopuszczającym zawodnika do zajęć.