ANKIETA BEZPIECZEŃSTWA W OBLICZU ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

W związku z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem i tym samym mając na uwadze bezpieczeństwo Naszej społeczności Akademii w tym głównie dzieci i młodzieży bezwzględnie wprowadzamy procedurę obowiązkowego wypełnienia ankiety informacyjnej (w załączeniu).

Ankietę należy dostarczyć na najbliższy trening do trenera prowadzącego lub wypełnić w obecności trenera przed treningiem. W przypadku jednej pozytywnej odpowiedzi w ankiecie należy liczyć się z niedopuszczeniem dziecka do udziału w treningu.

Ponadto po stwierdzeniu jakiegokolwiek kontaktu z osobami potencjalnie zagrożonymi należy ponownie dostarczyć ankietę.

Ankieta dotyczy wszystkich uczestników Akademii i ich rodziny biorąc pod uwagę kontakty z rodziną i innymi osobami przebywającymi w ostatnim okresie w rejonach ognisk koronawirusa w Polsce, Europie i na świecie.