ZMIANY ORGANIZACYJNE W NOWYM ROKU W AKADEMII PIŁKARSKIEJ PGE FKS STAL MIELEC

Realizowany projekt Akademia Piłkarska PGE FKS Stal Mielec wchodzi dużymi krokami w Nowy Rok. Główny cel i misja Akademii, gdzie troska o zrównoważony rozwój sportowy Naszych zawodników jest priorytetem powoduje, że zainteresowanie projektem Akademia wzrasta z miesiąca na miesiąc. Świadczyć mogą o tym kolejne podpisywane porozumienia z ośrodkami szkolącymi dzieci i młodzież z regionu.

Tym samym od kwietnia (treningi otwarte na powietrzu) nastąpi kolejny proces naboru do grup szkoleniowych. Zakładamy tym samym wzrost grup szkoleniowych do 13 w tym grupa dziewczynek.

Powyższe warunkuje również konieczność przeprowadzenia zmian w obsadzie trenerów w poszczególnych grupach szkoleniowych.

Również dzięki wsparciu sztabu I zespołu seniorów proces szkolenia Akademii będzie modelował (warsztaty dla trenerów) trener Maciej SERAFIŃSKI.

Bedzie on nadzorował proces planowania i realizacji szkolenia w poszczególnych grupach, ukierunkowany w celu zbudowania spójnego modelu gry wzorowanego na grze naszej I-wszo ligowej drużyny PGE FKS Stal Mielec.

Nastąpią również zmiany w zasadach opłat czesnego. Zmiana dotyczy kwoty miesięcznej jaka będą uiszczać rodzice/ opiekunowie zawodników Akademii. Opłata jaka została ustalona na 100 zł. będzie obejmowała między innymi:

1. Sprzęt treningowy (koszulka, spodenki, dres, kurtka ortalionowa) i meczowy,

2. Codzienną opiekę fizjoterapeuty,

3. Doraźną opiekę lekarza ortopedy wraz z diagnostyką USG,

4. Bezpłatne wyjazdy na turnieje i mecze również poza sezonem zasadniczym,

5. Indywidualny trening motoryczny z trenerem personalnym dla wytypowanych zawodników AKADEMII,

6. Posiłki podczas meczów wyjazdowych,

7. Badania na poziomie komórkowym dla określonej grupy zawodników,

8. Testy FMS wraz z zakresem ćwiczeń do realizacji,

9. Testy motoryczne,

10. Warsztaty dla rodziców i zawodników z zakresu żywienia dzieci,

11. Warsztaty dla rodziców z zakresu treningu mentalnego i psychologii sportu,

12. Treningi indywidualne dla poszczególnych grup zawodników (raz w tygodniu), w tym PROJEKT SUPER TALENT- dedykowany dla najwybitniejszej grupy zawodników – prowadzący trener Maciej SERAFIŃSKI,

Tym samym z uwagi na zmianę warunków – głównie finansowych – prosimy wszystkich zainteresowanych o podjęcie decyzji w zakresie podpisania Nowej umowy od stycznia 2019 do końca grudnia 2019 roku. Rodzice zdecydowani na kontynuację szkolenia w PGE FKS Stal Mielec proszeni są o dostarczenie do klubu jednego egzemplarza podpisanej umowy uczestnictwa do 7 stycznia 2019 roku – link poniżej .

Bardzo ważnym elementem zawarcia umowy jest obowiązek rodziców i zawodników zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Akademii Piłkarskiej PGE FKS Stal Mielec.

Poniżej umowa uczestnictwa i Regulamin Organizacyjny.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY – AKADEMIA.

Umowa-uczestnictwa-w-Akademii-Piłkarskie-FKS-Stal-Mielec